zoeken
knop: zoek

Groene uitvaart Bibliotheek

Rapport LVC naar recycling (edel)metalen uit crematie-as

plaatje: bulletHierbij ontvangt u het rapport van de heer mr. Drs. Drs. G. Morren, zoals dit door hem is uitgebracht aan het bestuur van de LVC. Daarbij mail ik u tevens de conclusies en aanbevelingen van het LVC bestuur, naar aanleiding van het rapport.
Naar aanleiding van berichten in de media (2009) over misstanden in het Crematorium Neurenberg (Duitsland) besloot de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de Nederlandse situatie. Het rapport, opgesteld door voormalig Ombudsman voor het Uitvaartwezen, de heer mr. Drs. Drs. G. Morren, is inmiddels gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het inzamelen, de verwerking en de financiële afhandeling op een juiste wijze gebeurt. Ook wordt het verschil tussen de (hogere) opbrengst in Duitsland en opbrengst in Nederland verklaard. Morren, die voor zijn onderzoek ook rapporten van TNO en de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft gebruikt, concludeert dat er in Nederland een gewicht van circa 1,5 gram per overledene verwacht zou kunnen worden. Van sieraden blijft nauwelijks iets herkenbaars over.

Onderzoeker Morren constateert in zijn rapport bovendien dat een zo hoog mogelijk opbrengst niet tot de kerntaken van een crematorium behoort. “De kerntaak van een crematorium is het verzorgen van een zo waardig en piëteitsvol mogelijk afscheid van de overledene. Het verrichten van zoveel mogelijk handelingen met de as om een zo hoog mogelijke opbrengst te bewerkstelligen hoort daar absoluut niet bij.”

Edelmetaal en chirurgisch metaal worden na een crematie uit de as gehaald, waarna deze gerecycled worden door gespecialiseerde bedrijven. Zo zijn bijvoorbeeld heup- en kniegewrichten eenvoudig te herkennen. Voor edelmetaal ligt dat anders. In zijn rapport stelt de heer Morren dat het voor medewerkers in een crematorium zeer lastig is edelmetaal goed te herkennen, waardoor de kans dat het niet gevonden wordt groot is. De onderzoeker vraagt aandacht voor het goed instrueren van de medewerkers zodat er zoveel als mogelijk waardevolle metalen herkend en hergebruikt kunnen worden.

Het bestuur van de LVC onderschrijft de inhoud van het rapport en heeft naar aanleiding daarvan een aantal conclusies en aanbevelingen aan de leden voorgelegd.

Klik hier om het rapport te bekijken