zoeken
knop: zoek

Groene uitvaart Vrijwaring

Vrijwaring

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Uitvaart.Com (hierna tezamen aangeduid met "Uitvaart Sites") zijn bedoeld ter algemene informatie van het publiek en van personen werkzaam in of gelieerd aan de uitvaartbranche. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Uitvaart.Com heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Uitvaart Sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Uitvaart.Com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De informatie op Uitvaart Sites, van zowel Uitvaart.Com als van adverteerders en andere partijen die informatie verstrekken, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciŽle doeleinden.

Uitvaart.Com aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Uitvaart.Com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Uitvaart.Com garandeert evenmin dat de Uitvaart Sites foutloos of ononderbroken functioneren.
Op de Uitvaart sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Uitvaart.Com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Uitvaart.Com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.