zoeken
knop: zoek

Groene uitvaart Wet- en regelgeving

Besluit inwerkingtreding

plaatje: bullet501
Besluit van 19 november 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging(Stb.320)
Besluit inwerkingtreding 1-1-2010