zoeken
knop: zoek

Groene uitvaart Wet- en regelgeving

Definitieve wijzigingen Wlb

plaatje: bullet320
Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van
de Wet op de lijkbezorging
Definitieve wijzigingen Wlb