zoeken
knop: zoek

Groene uitvaart Bibliotheek

Rapport Terug naar de natuur

plaatje: bulletWAGENINGEN - Menselijke resten in de vorm van lijken of as belasten de natuur aanzienlijk. Natuurbegraven kan daarom in Nederland wel, maar onder strikte voorwaarden en op beperkte schaal. Het begraven van urnen met as heeft de voorkeur boven asverstrooiing of het ter aarde bestellen van een kist.
Dat blijkt uit een onderzoek dat wetenschappelijk bureau Alterra samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie vroeg om dat onderzoek, omdat het aantal mensen dat in de natuur begraven wil worden naar verwachting de komende jaren snel toeneemt.

Download hier het rapport Terug naar de Natuur

April 2009