zoeken
knop: zoek

Groene uitvaart Bibliotheek

Toetsingskader Lijkhoezen

plaatje: bulletDe Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) heeft een onderzoeksmethode en –model laten ontwikkelen zodat alle in omloop zijnde lijkhoezen op dezelfde wijze kunnen worden getoetst aan het Lijkomhulselbesluit 1998.
Dit toetsingsmodel, dat is opgesteld door de het advies- en ingenieursbureau Tebodin, zal door de LOB als richtsnoer worden gebruikt voor het opstellen van een volledig nieuwe ‘’witte lijst’’ van lijkhoezen. Op deze lijst worden alleen wettelijk toegestane merken en typen lijkhoezen geplaatst die voldoen aan de juiste normen op het gebied van 1. doorlaatbaarheid, 2. mechanische eigenschappen, 3. vorm en 4. biologische afbreekbaarheid.

Tot nu toe konden er slechts twee hoezen op de “witte lijst’’ geplaatst worden. Dit werd mede veroorzaakt door de uiteenlopende wijzen waarop de gebruikte materialen getoetst, genormeerd en geclassificeerd waren, zodat vergelijking en beoordeling ondoenlijk was.
Middels het nieuw ontwikkelde toetsingskader en -model en de bijbehorende procedure kunnen alle merken en typen lijkhoezen nu in aanmerking komen voor een onafhankelijke en eenduidige beoordeling.

Inzake de te volgen procedure is het Protocol Toetsing Lijkhoezen vastgesteld.
In dit Protocol worden de stappen beschreven die gezet dienen te worden alvorens het product geplaatst kan worden op zogenaamde ‘’witte lijst’’ van de LOB.
De belangrijkste stap is uiteraard dat het gevraagde toetsingsrapport overhandigd kan worden waaruit blijkt dat het product voldoet aan de wettelijke normen.

De LOB heeft opnieuw haar leden gevraagd om er op toe te zien dat door de uitvaartondernemers de juiste lijkhoezen worden gebruikt en dat merk en type voorkomt op de nieuwe ‘’witte lijst’’ van de LOB.

Voor meer informatie: lob@begraafplaats.nl.

Lees verder:
LOB brief aan diverse bedrijven en leveranciers op het gebied van de uitvaartverzorging.
Protocol Toetsing Lijkhoezen
Toetsingskader Lijkomhulselbesluit