zoeken
knop: zoek

Groene uitvaart Bibliotheek

Groene Uitvaart
Rode Lijst van bedreigde diersoorten
De Rode Lijst van bedreigde diersoorten.
http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl1333-Rode-lijsten.html?i=2-8

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)
Ook de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) wil er veel aan doen om te zorgen dat er zo milieuvriendelijk begraven wordt. In 2002 riep ze haar leden op om voortaan een aantal maatregelen te treffen om schoner te begraven.
http://www.begraafplaats.nl

Condoleance.nl
Website voor online gedenken en condoleren.
http://www.condoleance.nl

Green.2
Dit nieuwe lifestyle blad laat zien hoe bereikbaar en sexy milieubewust leven is.
http://www.green2.nl

Uitvaart.startpagina.be
Vlaamstalige startpagina met een zeer uitgebreide verzameling aan links op het gebied van uitvaartzorg.
http://uitvaart.startpagina.be

Natuurlijk Dood Centrum
Er is in Nederland steeds meer vraag naar natuurbegraafplaatsen, onder andere het Natuurlijk Dood Centrum maakt zich hier sterk voor.
http://www.natuurlijkdoodcentrum.org

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor toekomstige generaties.
http://www.natuurmonumenten.nl

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is in 1899 begonnen als staatsbosbouwer en heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige, publieke organisatie voor integraal natuurbeheer. Staatsbosbeheer beheert bijna 250.000 ha natuur in Nederland en waarborgt de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier.
http://www.staatsbosbeheer.nl

Facultatieve Technologies
Wereldmartkleider op het gebied van productie en onderhoud van crematie- en filterinstallaties. Facultatieve Technologies is gevestigd in Den Haag en maakt onderdeel uit van de Facultatieve Groep.
http://www.facultatieve-technologies.nl

Hygeco
Hygeco International is een van de grootste toeleveranciers voor de uitvaartbranche. Zij leveren producten en diensten aan o.a. uitvaartondernemers, crematoria, ziekenhuizen, forensische instituten en overheidsinstellingen. Hygeco heeft een milieuvriendelijker alternatief voor de balsemvloeistof formaline ontwikkeld nl AARDbalm. Tevens heeft Hygeco een lijn van oplosbare urnen.
http://www.hygeco.nl

Uitvaartkaart.nl
Een op Google Maps gebaseerde internetsite waar bijna de hele uitvaartbranche van Nederland (geo)grafisch wordt gepresenteerd.
http://www.uitvaartkaart.nl

Promessa Organic AB
Het bedrijf van de Zweedse bioloog Susanne Wiigh-Mäsak dat een milieuvriendelijke alternatief zou hebben ontwikkeld voor begraven en cremeren. Dit alternatief, vriesdrogen ofwel 'cryomeren' genoemd, bleek na onderzoek van de TU Delft weliswaar schoner maar niet milieuvriendelijker dan begraven en cremeren. Integendeel, het bleek milieubelastender. Inmiddels is in Zweden het eerste gebouw waar het vriesdrogen moet plaatsvinden, hier promatorium genoemd, geopend. De eerste cryomatie/lyofilisatie laat nog op zich wachten.
http://www.promessa.se

Resomation ltd.
In Engeland probeert het bedrijf Resomation ltd. hydrolyse als alternatieve methode van lijkbezorging aan de man te brengen. Het bedrijf wil in een aantal Britse crematoria een proefinstallatie plaatsen. Tot nu toe is het nog wachten op de eerste commerciële resomation.
http://www.resomation.com

Landelijke India Werkgroep (LIW)
In 2006 deed de Landelijke India Werkgroep (LIW) een rapport het licht zien: Zicht op duurzaamheid? Transparantie in productieketens onderzocht. Een van de conclusies luidde ‘dat duurzaamheid, in de zin van een product dat voor een goede prijs is gemaakt met respect voor mens en milieu, nauwelijks leeft in de grafmonumentensector’.
http://www.indianet.nl

Gedragscode voor de internationale toeleveringsketen van natuursteen en natuurstenen producten
In 2005 werd de Werkgroep Duurzaam Natuursteen opgericht. Doel is het nemen van verantwoordelijkheid door alle ketenpartijen. Dit zijn in Nederland vooral de gemeenten, maar daarnaast ook de natuursteenbedrijven zelf. Dit resulteerde in het opstellen van een gedragscode voor de internationale toeleveringsketen van natuursteen en natuurstenen producten. Vanaf 2008 gaat de Werkgroep samen met bedrijven en overheden in Nederland en in ontwikkelingslanden aan de slag met het opzetten van duurzame natuursteenketens. Einddoel is om in 2010, maar liefst eerder, voldoende duurzame natuursteen te kunnen leveren om aan de vraag te kunnen voldoen.
http://www.cosnederland.nl/docs/200801281305529421.pdf?&username=gast@cossen.nl&password=9999&groups

Xertifix-keurmerk
Een Duits Fair Trade-keurmerk dat garandeert dat natuursteen zonder kinderarbeid is geproduceerd en bewerkt. Als consument kunt u een natuursteenbedrijf vragen via Xertifix hun materiaal te bestellen.
http://www.xertifix.de

Geoloog Boyd Dent van de Universiteit van Sydney
Geoloog Boyd Dent van de Universiteit van Sydney onderzocht de relatie tussen begraven, grondwater en milieu. Hij nam watermonsters op negen begraafplaatsen op verschillende plekken in Australië. Zijn conclusie is dat begraafplaatsen, anders dan menigeen meent, “geen rottende poelen van menselijk verval zijn.” En: “Per saldo denk ik dat we kunnen zeggen dat God gelijk had, als we denken aan de bijbelse tekst ‘tot stof zult gij wederkeren’.”
http://www.science.uts.edu.au/des/StaffPages/BoydDent/boyd_dent.html

Interview met Lucas Reijnders
Anja Krabben hield voor Yarden Magazine een interview met Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders
http://www.xs4all.nl/~akrabben/yarden-lucas%20reijnders.html

Uitvaart.nl
De meest uitgebreide en complete website met informatie over terminale zorg, uitvaartzorg en nazorg.
http://www.uitvaart.nl

Het Besluit op de lijkbezorging
Het Besluit op de lijkbezorging, dat bij de Wet op de lijkbezorging hoort, bevat regels over het materiaal, die ervoor zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast.
http://www.uitvaart.nl/index.php?s_page_id=793

Duurzaam hout
Informatie van het ministerie van VROM over duurzaam hout is hier te lezen
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23992

Delta, Universiteitsblad TU Delft
Interview met Han Remmerswaal, een van de onderzoekers van het enige onderzoek naar de milieuaspecten van de uitvaart.
http://www.delta.tudelft.nl/nl/archief/artikel/milieuvriendelijk-de-dood-in/14151

Milieu Centraal
Informatie over de milieubelasting van de kweek van snijbloemen.
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Bloemen

Site van het FFP-keurmerk
Fair Flowers Fair Plants (FFP) wil de productie van duurzaam geteelde bloemen en planten stimuleren. De Europese Gemeenschap en het Productschap Tuinbouw ondersteunen dit initiatief door het geven van subsidies voor voorlichting over deze bloemen en planten. Producten met het FFP-keurmerk voldoen aan hoge eisen op het gebied van milieu en sociale aspecten en verkopen hun producten onder een speciaal Fair Flowers Fair Plants-label.
http://www.fairflowersfairplants.com

Biologica
Biologica is de organisatie voor biologische landbouw en voeding, in de eko-gids staan verkoopadressen in Nederland waar biologische geteelde bloemen verkrijgbaar zijn.
http://www.biologica.nl/eko-gids

Stichting Milieukeur
Site van Stichting Milieukeur. Hier zijn adressen te vinden van kwekers van bloemen die het milieukeur mogen voeren.
http://www.milieukeur.nl

Stichting Skal
Site van Stichting Skal. Deze stichting houdt toezicht op de biologische productie in Nederland en is daartoe aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Stichting Skal is wettelijk merkhoudster van het EKO-keurmerk.
http://www.skal.nl

Intermediair
Artikel over milieubelasting van het internet.
http://www.intermediairforward.nl/artikel.jsp?id=1415699&rubriek=661159

Eternal Reefs
Bedrijf dat crematie-as gebruikt voor het maken van kunstmatig rifballen. Rifballen zijn grote ballen van beton met gaten erin, die worden neergelaten op de bodem van de zee en die in de loop der tijd zullen uitgroeien tot levendige riffen. Eind jaren negentig liet de schoonvader van een van de bedenkers weten, dat hij het een mooi idee zou vinden als zijn as later kan worden bijgezet in een van de rifballen. Zo ontstonden de Memorial Reefs, die nu op diverse plekken in de oceaan rondom de Verenigde Staten te vinden zijn. De as wordt verwerkt in het cement waar de bal van wordt gemaakt en er kan onder water een herinneringsplakkaat worden aangebracht.
http://www.eternalreefs.com